CSSnext w projekcie

Przy tworzeniu projektów z użyciem React odchodzi się od praktyki tworzenia jednego głównego arkusza styli na rzecz tworzenia styli indywidualnie dla każdego komponentu. Jak już opisałem w poprzednim poście o projekcie, że korzystam w nim z modułów CSS i nie korzystam z SCSS. Dzisiaj opiszę trochę cssnext, który usprawnia pracę z stylami w modułach i daje możliwość wykorzystania przyszłych funkcjonalności języka CSS.

Od kilku lat korzystam z SCSS i stał się on jednym z moich podstawowych narzędzi do pisania styli, ale zawsze z chęcią poznaję nowości. Już jakiś czas temu usłyszałem o postcss i bardzo szybko w mój workflow wprowadziłem świetne narzędzie - autoprefixer. Nie wgłębiałem się natomiast w resztę możliwości jakie oferuje ekosystem. Teraz mam świetną okazję je poznać pisząc tę aplikację w React i mając już skonfigurowany projekt do obsługi cssnext i importów.

Głównymi funkcjonalnościami jakie używam w SCSS są zmienne, mixiny, importy oraz świetny nesting. Te funkcjonalności najbardziej usprawniają pracę i ciężko będzie mi bez nich pisać style. Po szybkim przejrzeniu dokumentacji cssnext okazuje się, że wszystko to mogę wykonać.

Na początku import. Tutaj składnia jest identyczna jak w przypadku SCSS i obsługiwana jest przez plugin postcss-import

@import "settings.css"

Następnie zmienne. Tutaj następuje spora zmiana, bo użycie zmiennych wymaga zmiany podejścia na nowe, które wprowadzone jest powoli do przeglądarek. Zmiennych w CSS. Zmienne definiujemy w elemencie :root i odwołujemy się do nich poprzez funkcję var().

:root {
  --gray: #ddd;
}

.button {
  border-color: var(--gray);
}

Kolej na mixiny. Tutaj znowu są zauważalne różnice, ale jeśli potrafimy korzystać z zmiennych CSS to mixiny również nie powinny sprawiać problemów.

:root {
  --box: {
    width: 64px;
    height: 64px;
  }
}


.box {
  background-color: goldenrod;
  @apply --box;
}

Na koniec zostaje mój ulubiony nesting. Tutaj znacznie przyjemniej pracowało mi się z SCSS, ale można przywyknąć. Nesting media query zostaje taki sam. Prosty nesting również, jedynie w przypadku nestingu odwrotnego trzeba korzystać z dyrektywy @nest.

.box {
  & span {
    font-size: 1.2em;
  }

  @nest .container & {
    max-width: 34em;
  }

  @media (max-width: 30px) {
    height: 200px;
  }
}

Cssnext oferuje poza przedstawionymi wyżej funkcjonalnościami jeszcze parę innych smaczków: proste tworzenie customowych media queries, mnóstwo funkcji kolorów, wsparcie dla rem, wbudowany autoprefixer, korzystanie z pseudoklas i funkcje do resetu właściwości. Więcej możecie znaleźć w dokumentacji cssnext.

Praca z cssnext w projekcie bardzo ułatwia pisanie styli i raczej zmienię swój sposób pisania z SCSS na rozszerzalnego postcssa i na korzystanie z przyszłych funkcjonalności CSS, zamiast korzystać z specjalnej składni preprocesora.

Opublikowano: 30.04.2017