Immutable.js w reduktorach

Przy ostatnich pracach nad aplikacją i pisaniu reduktorów nie podobało mi się zwracanie za każdym razem nowego obiektu i braku mutacji w aktualnym stanie. Dodawanie atrybutów do obiektu z pomocą Object.assign jest całkiem przyjemne, natomiast usuwanie atrybutu z obiektu już nie wygląda w kodzie tak ładnie i wymaga trochę uwagi przy zarządzaniu stanem. Wtedy pojawił się pomysł na użycie Immutable.js. Dzisiaj pokażę, co z tego wyszło i sądzę, że zachowanie stanu aplikacji z niemutowalnymi obiektami jest całkiem proste.

Zaczynamy od instalacji, wystarczy npm install immutable --save i możemy używać Immutable.js w Redux.

Potem tylko import Immutable from 'immutable' i można podpiąć zamiast pustego obiektu JS do domyślnego stanu reduktora pustą niemodyfikowalną mapę: state = Immutable.Map({}).

Główne metody, które musimy poznać do Map to: set(), get() i delete(). Za pomocą funkcji set() ustawiamy wartość atrybutu lub tworzymy nowy atrybut z wartością. Żeby odczytać z mapy wartość wykorzystujemy funkcję get() do której przekazujemy klucz. Do usuwania atrybutu służy polecenie delete(). Z tymi informacjami możemy zabierać się za przerobienie naszego reduktora.

Na początku wszystkie miejsca, gdzie przypisuję obiekt zamieniam na przypisania do Immutable.Map().

case types.ADD_PROJECT:
   return state.set(action.payload, Immutable.Map({
    id: action.payload,
    name: '',
    description: '',
    categories: Immutable.Map({})
   }))

Następnie przekształcam po kolei reduktory. Usuwanie projektu z obiektu z starej wersji z użyciem biblioteki lodash zamieniam z:

return _.omit(state, [action.payload]);

na:

return state.delete(action.payload);

Przy zmianie wartości wewnętrznych obiektu jest trochę więcej zmian. Poprzedni kod:

return Object.assign({},
    _.set(state,
     `[${action.payload.projectId}].name`,
     action.payload.name))

Kod z Immutable.js:

return state.set(action.payload.projectId,
    state
     .get(action.payload.projectId)
     .set('name',action.payload.name));

Mi bardzo przypadła do gustu biblioteka Immutable.js i korzystanie z niej jest znacznie prostsze niż rokminianie, jak zrobić immutability z dostępnymi w języku metodami. Składnia jest bardzo prosta i dostaję gwarancję, że nie zmodyfikuję przypadkowo obiektu. W przyszłości postaram się zwiększyć użycie Immutable.js w reszcie projektu i zobaczę jakie będą tego efekty.

Opublikowano: 07.04.2017