Style w projekcie

Wszystkie moje prace do tej pory skupiały się na pisaniu kodu javascript. Dzisiaj trochę odskoczni - stylowanie komponentów z użyciem modułów CSS.

Pakiet startowy na którym oparłem projekt ma wbudowane wsparcie dla modułów css i zobaczmy jak w tym się pisze style. Na start zabieram się za pisanie styli dla formularza dodawania zadania. Mamy na nim dwa pola tekstowe z opisami oraz przycisk. Zacznijmy od napisania prostych styli dla tych elementów. Korzystam z zwykłej składni CSS i nie wykorzystuję tutaj żadnych zaawansowanych opcji. Dostępny jest tu postCSS, ale narazie skupmy się na połączeniu styli z komponentem React. Tworzę sobie plik o nazwie komponentu przy pliku komponentu, przez co nie muszę długo szukać plików podczas pracy nad jednym komponentem. Wszystkie pliki z nim związane są w jednym miejscu.

Styluję podstawowe komponenty:

.label {
  font-family: sans-serif;
  margin-bottom: 4px;
  display: inline-block;
}

.input {
  height: 32px;
  line-height: 28px;
  padding: 0 8px;
  border: 1px solid #333;
  font-family: sans-serif;
}

.button {
  height: 32px;
  line-height: 28px;
  padding: 0 20px;
  font-size: 1.2em;
  border: 2px solid #333;
  font-family: sans-serif;
  background-color: white;
  transition: border-color 0.2s ease-in-out;
  cursor: pointer;
}

.button:hover {
  border-color: royalblue;
}

Teraz pora na połączeniu styli z komponentem. Tutaj wykorzystujemy bibliotekę classnames. Zaczynam od importu tej biblioteki i importu styli.

import classNames from 'classnames/bind';
import styles from './new-todo.css';

Potem łączymy nasze klasy z styli z komponentem.

const cx = classNames.bind(styles);

Na końcu użycie styli jest banalnie proste. Przy elemencie dodajemy tylko atrybut className z naszą połączoną klasą.

<label className={cx('label')} htmlFor="name">Zadanie</label><br />

Użycie modułów CSS z biblioteką classnames jest banalnie proste i problem z globalnymi stylami zostaje rozwiązany. Teraz możemy pisać wyizolowane style dla każdego komponentu i nie martwić się ich wpływem na resztę dokumentu.

Opublikowano: 25.04.2017